Prah šola vožnje

Opis programa

Opis programa

Opis programa

Program Logistični tehnik (SSI) sodi med srednja strokovna izobraževanja in se izvaja na dveh lokacijah - na sedežu šole v Rogaški Slatini in podružnici v Ljubljani. Slušatelji po uspešno opravljeni poklicni maturi pridobijo naziv Logistični tehnik/Logistična tehnica (raven izobrazbe V) in so usposobljeni za delo in naloge v integralnem transportu, špediciji, notranjem transportu in pri skladiščenju, razvite imajo sposobnosti in spretnosti za kakovostno poklicno delo, kritično presojanje in odgovorno ravnanje, poznajo načrtovanje, organiziranje in nadzorovanje posameznih delovnih opravil pri prevozih, skrbijo za optimalno in ekonomično izrabo časa, materiala in energije, znajo pravilno uporabljati zaščitna sredstva pri delu in skrbijo za varno in zdravo delovno okolje.

V izobraževanje se lahko vpiše, kdor je končal:
  • osnovno šolo.
Izobraževanje traja do 4 leta.

Posamezen letnik izobraževanja stane 1.200 evrov (150 evrov vpisnina in 1.050 evrov šolnina). Posamezna izpitna taksa znaša 105 evrov. Poklicna matura stane 200 evrov.

Najnovejši dogodki