Prah šola vožnje

Opis programa

Opis programa

Opis programa

Program Ekonomski tehnik je ob določenih pogojih možno opravljati tudi kot poklicni tečaj (PT), izvaja pa se v Rogaški Slatini. Slušatelji po uspešno opravljeni poklicni maturi pridobijo naziv Ekonomski tehnik/Ekonomska tehnica (raven izobrazbe V) in obvladajo osnove vodenja in poslovanja podjetij, sposobni so prepoznavanja temeljnih ekonomskih pojavov in procesov v sodobnem tržnem gospodarstvu, kritičnega vrednotenja posledic različnih ekonomskih odločitev za razvoj gospodarstva, celotne družbe in narave, prepoznavajo temeljne ekonomske in pravne zakonitosti v sodobni družbi, obvladujejo metode in postopke za spremljanje in analizo poslovanja podjetja ter imajo znanja s področja komercialnega poslovanja.

V izobraževanje se lahko vpiše, kdor je končal:
  • četrti letnik gimnazije ali
  • zaključni letnik izobraževalnega programa za pridobitev srednje strokovne izobrazbe.
Izobraževanje traja 1 leto.

Posamezen letnik izobraževanja stane 1.300 evrov (150 evrov vpisnina in 1.150 evrov šolnina). Posamezna izpitna taksa znaša 115 evrov. Poklicna matura stane 200 evrov.

Najnovejši dogodki