Prah šola vožnje

Opis programa

Opis programa

Opis programa

Program Elektrotehnik sodi med srednja strokovna izobraževanja in se izvaja v Rogaški Slatini. Slušatelji po uspešno opravljeni poklicni maturi pridobijo naziv Elektrotehnik/Elektrotehnica (raven izobrazbe V) in poznajo materiale in elemente s področja elektrotehnike, pravilno in varno rabo orodij, strojev in naprav, delovanje in vzdrževanje električnih sistemov in njihova področja uporabe ter elektronske komponente v sistemih za regulacije, krmiljenje in nadzor.

V izobraževanje se lahko vpiše, kdor je končal:
  • osnovno šolo ali
  • nižje poklicno izobraževanje.
Izobraževanje traja 4 leta.

Posamezen letnik izobraževanja stane 1.300 evrov (150 evrov vpisnina in 1.150 evrov šolnina). Posamezna izpitna taksa znaša 115 evrov. Poklicna matura stane 200 evrov.

Najnovejši dogodki