Prah šola vožnje

Opis programa

Opis programa

Opis programa

Program Strojni tehnik sodi med srednja strokovna izobraževanja in se izvaja v Rogaški Slatini. Slušatelji po uspešno opravljeni poklicni maturi pridobijo naziv Strojni tehnik/Strojna tehnica (raven izobrazbe V) in so usposobljeni za uporabo gradiv s področja kovinsko-predelovalne industrije, obvladajo tehniško dokumentiranje, obdelavo, preoblikovanje in spajanje kovin ter imajo temeljna znanja iz mehanike, pnevmatike, hidravlike, elektrotehnike in elektronike.

V izobraževanje se lahko vpiše, kdor je končal:
  • osnovno šolo ali
  • nižje poklicno izobraževanje.
Izobraževanje traja 4 leta.

Posamezen letnik izobraževanja stane 1.300 evrov (150 evrov vpisnina in 1.150 evrov šolnina). Posamezna izpitna taksa znaša 115 evrov. Poklicna matura stane 200 evrov.

Najnovejši dogodki