Prah šola vožnje

Opis programa

Opis programa

Opis programa

Program Tehnik računalništva sodi med srednja strokovna izobraževanja in se izvaja v Rogaški Slatini. Slušatelji po uspešno opravljeni poklicni maturi pridobijo naziv Tehnik/Tehnica računalništva (raven izobrazbe V) in poznajo materiale ter elemente s področja računalništva, pravilno in varno rabo orodij in naprav, elemente programske opreme, pravila za pisanje programov, sposobni so povezovanja teorije in prakse ter poznajo instrumente in metode za merjenje komunikacijskih instalacij.

V izobraževanje se lahko vpiše, kdor je končal:
  • osnovno šolo ali
  • nižje poklicno izobraževanje.
Izobraževanje traja 4 leta.

Posamezen letnik izobraževanja stane 1.300 evrov (150 evrov vpisnina in 1.150 evrov šolnina). Posamezna izpitna taksa znaša 115 evrov. Poklicna matura stane 200 evrov.

Najnovejši dogodki