Prah šola vožnje

Opis programa

Opis programa

Opis programa

Program Voznik sodi med srednja poklicna izobraževanja in se izvaja na dveh lokacijah - na sedežu šole v Rogaški Slatini in podružnici v Ljubljani. Slušatelji po uspešno opravljenem zaključnem izpitu pridobijo naziv Voznik/Voznica motornih vozil (raven izobrazbe IV) in so usposobljeni za prevzem, predajo, pravilno nakladanje in razkladanje tovora, poznajo različna manipulativna sredstva in ravnanje z njimi ter specifike potniškega in tovornega prometa. Zaključeno izobraževanje omogoča tudi pridobitev Temeljne poklicne kvalifikacije (koda "95").

V izobraževanje se lahko vpiše, kdor je končal:
  • - osnovno šolo ali
  • - nižjo poklicno šolo.
Kandidat mora imeti za vpis v program opravljen vozniški izpit B, C ali D kategorije.

Izobraževanje traja 3 leta.

Posamezen letnik izobraževanja stane 1.000 evrov (150 evrov vpisnina in 850 evrov šolnina). Posamezna izpitna taksa znaša 100 evrov.

Najnovejši dogodki