Prah šola vožnje

Tutorstvo

Tutorstvo

Tutorstvo

Tutorstvo je posebna oblika pomoči študentom, ki jim olajša študij. Na naši šoli je sistem tutorstva organiziran v okviru Kariernega centra, kjer študente sistematično vodimo skozi študij tako na področju akademskega in raziskovalnega dela kot tudi njihovega osebnega razvoja.

Na razpolago sta dve obliki tutorstva:
  • študentsko tutorstvo in
  • učiteljsko tutorstvo.
Študentsko tutorstvo pomeni pomoč študentov iz višjih letnikov študentom iz nižjih. Namen študentskega tutorstva je nuditi študentom ustrezno podporo pri študiju. Tutorji študentje pomagajo pri osvajanju študijske snovi in pri ostalih težavah, ki se lahko študentu pojavijo med študijem in s tem ogrozijo njegovo študijsko uspešnost. Študentsko tutorstvo je pomembna aktivnost, ki obogati tako tutorje študente kot tudi njihovo skupino študentov. Tutorja opremi z novimi izkušnjami in znanji, med tutorjem in študenti pa se stkejo vezi zaupanja, ki pripomorejo k bolj pozitivnemu pristopu k študiju, večji medsebojni povezanosti študentov in boljšim študijskim rezultatom. Ta oblika tutorstva ne zajema samo neposredne pomoči pri učenju, ampak tudi pomoč pri vpisnih, administrativnih in drugih operativnih težavah.

Učiteljsko tutorstvo pomeni individualno pomoč učitelja njegovi skupini študentov pri različnih temah, kot so na primer:
  • izbira študijskih predmetov,
  • nadaljevanje študijske poti,
  • karierne možnosti in
  • druga vprašanja, ki se študentom pojavljajo tekom študija.

Koordinator tutorjev na šoli je Saša Ogrizek (03 819 19 80, referat@prah.si).

Najnovejši dogodki