Prah šola vožnje

Opis programa

Opis programa

Opis programa

Program Gastronomske in hotelske storitve sodi med srednja poklicna izobraževanja in se izvaja v Rogaški Slatini. Slušatelji po uspešno opravljenem zaključnem izpitu pridobijo naziv Gastronom hotelir/Gastronomka hotelirka (raven izobrazbe IV) in obvladajo urejanje in vzdrževanje prostorov za namen turistične dejavnosti, načrtovanje, organiziranje in vodenje enostavnejše turistične dejavnosti, dekoriranje izdelkov iz različnih materialov, poleg tega pa dobro razumejo splošne zakonitosti postopkov in tehnologij pri pripravi jedi z različnimi napravami in pripomočki.

V izobraževanje se lahko vpiše, kdor je končal:
  • osnovno šolo ali
  • nižjo poklicno šolo.
Izobraževanje traja 3 leta.

Posamezen letnik izobraževanja stane 1.200 evrov (150 evrov vpisnina in 1.050 evrov šolnina). Posamezna izpitna taksa znaša 105 evrov.

Najnovejši dogodki