Prah šola vožnje

Opis programa

Opis programa

Opis programa

Program Bolničar-negovalec sodi med srednja poklicna izobraževanja in se izvaja v Krškem. Slušatelji po uspešno opravljenem zaključnem izpitu pridobijo naziv Bolničar-negovalec/Bolničarka-negovalka (raven izobrazbe IV) in so usposobljeni za kompleksne delovne naloge v socialnovarstvenih zavodih, razvite imajo sposobnosti za prepoznavanje potreb starejših oseb, privzgojijo si čut za etično in moralno zavest za delo z ljudmi, spoštovanje človekovega življenja in dostojanstvo človeka po smrti.

V izobraževanje se lahko vpiše, kdor je končal:
  • - osnovno šolo ali
  • - nižjo poklicno šolo.
Izobraževanje traja 3 leta.

Posamezen letnik izobraževanja stane 1.200 evrov (150 evrov vpisnina in 1.050 evrov šolnina). Posamezna izpitna taksa znaša 105 evrov.

Najnovejši dogodki